Strängnäs domkyrka Tävling om annex till Strängnäs domkyrka. En rund utomhusgård sammanbinder de olika funktionerna.