Fritidshus Ljusterö

Ett långsmalt hus som egentligen är två skilda byggnader.

Huvudbyggnaden och gästhuset är sammanlänkade av taket via ett öppet lider.
I framtiden går det att utöka bostadsarean genom att isolera vinden på gästhuset.

Beställare: Privat
Foto: Åke E:son Lindman