Villa Lena, Stockholms skärgård

Ett fritidshus i Stockholms skärgård. Den svängda formen på huskroppen följer topografin.

Beställare: Privat