Takpåbyggnad Stockholm
Takpåbyggnad i centrala Stockholm.

Påbyggnaden anknyter till den befintliga arkitekturen.
Synergier mellan gammalt och nytt skapas.