Takpåbyggnad Stockholm

Takpåbyggnad i centrala Stockholm. Påbyggnaden anknyter till den befintliga arkitekturen.
Synergier mellan gammalt och nytt skapas.