Slefringe HerrgårdSlefringe herrgård har renoverats och kompletterats med en tillbyggnad i form av ett poolhus i platsgjuten betong, som integrerats i den känsliga miljön.

Projektet tilldelat Östergötlandsarkitekturpris 2004, av Sveriges Arkitekter.

Beställare: Baroniet Adelswärd
Landskapsarkitekt: Per Axelsson
Foto: Åke E:son Lindman