Svenskt Tenn


Svenskt Tenns har utökat sina lokaler på Strandvägen i Stockholm.
Nya ytor för Consierge, inrednings-ateljé och större textilavdelning.

www.svenskttenn.se

Bygg och fast inredning: M.B.A.
Beställare: Svenskt Tenn
Foto Åke E:son Lindman