Kungliga Operan


Utveckling av Operans publika delar med utökade funktioner och sociala ytor.

M.B.A. med Bjugård Design.
Beställare: Statens fastighetsverk, Kungliga Operan