En södervänd tomt i brant sluttning. Topografin och detaljplanen har utnyttjats maximalt till att skapa rumslig variation. Rummen grupperar sig på 7 olika nivåer. Huset öppnar sig mot söder och vattnet.

En unik boendemiljö bland trädtopparna med utsikt från Stockholmsstadshus i öster in i Mälaren åt väster.

Beställare: privat
Landskapsarkitekt: Per Axelsson
Foto: Åke E:son Lindman