Design Museum

Förslag till Design Museum i Stockholm. Museet är utformat som en stor villa där insidans olika nivåer sammanbinds av ett system av trappor och ramper.

M.B.A. med Olof Michélsen
Modellfoto: Åke E:son Lindman