Alternative Histories, London

Mikael Bergquist medverkar på utställningen Alternative Histories i London mellan 22 mars - 14 april, 2019. Inbjudna arkitekter från Europa tolkar ritningar i form av nygjorda modeller.

Mikael Bergquist tilldelades en elevation av gårdssidan av Peter Märklis hus i Sargans från 1983.

Utställningen görs i samarbete mellan Marius Grootveld, Jantje Engels, Drawing Matter och Architecture Foundation.
Se mer här.

Modell: Daniel Garnbeck, Stockholm