Alternative Histories

 

 

 

 

 

 

Mikael Bergquist medverkar på utställningen Alternative Histories i London, 2019. Bryssel, 2020, Dublin 2020-21.

Inbjudna arkitekter från Europa tolkar ritningar, i form av nygjorda modeller.

Mikael Bergquist tilldelades en elevation av gårdssidan av Peter Märklis hus i Sargans från 1983.

Utställningen görs i samarbete mellan Marius Grootveld, Jantje Engels, Drawing Matter och Architecture Foundation.
Se mer här.

Modell: Daniel Garnbeck, Stockholm