Haga parkmuseum

Ett museum inrymt i Mellersta Koppartältet där historien om Hagaparken och dess byggnader visas.
Bakombelysta skärmar i akrylplast med screentryckta bladmönster. Centralt i rummet står modellen av Gustav IIIs planerade Hagaslott.

Beställare: Statens fastighetsverk
Foto: Åke E:son Lindman