Fritidshus Älgskär


Ett fritidshus på en egen ö i Sankt Anna skärgård. Nivåförskjutning för att smyga in huset i en klippskreva på tomten. Upp till 10 sängplatser trots det lilla formatet.

Beställare: privat