Takpåbyggnad i trä på hotell, Solna


Nya hotellrum adderas på den tidigare takterrassen. Påbyggnadens form avviker från det befintliga husets volym men ett släktskap mellan gammalt och nytt upprättas.
Påbyggnadens stomme är utförd helt i trä.