Pergola House, Skåne

En pergola binder samman ett antal komplementbyggnader till en helhet.