Villa D vid Mälaren


Ett generöst hus för en stor barnfamilj. Den centrala trappan bildar en rumsavdelare mellan olika rum och funktioner i huset.
Olika våningshöjder ger stor rumslig variation inom den samlande husvolymen.

Beställare: privat