Fritidshus vid sjön Båven

Huset anknyter i form och material till traktens rödmålade ladugårdar. Utsidans enkla rustika karaktär kontrasterar mot insidans ombonade och rumsligt komplexa utformning.

Beställare: privat
Foto: Åke E:son Lindman
Nominerat till Rödfärgspriset