Fasadskylt, House of Sweden,Washington DC


Genom djupet på träribborna som bildar bokstäverna i fasadskylten med texten HOUSE OF SWEDEN, skapas en illusion av transparens beroende på om man ser dem framifrån eller, i förkortning, från sidan.

M.B.A. med Bjugård Design
Beställare: Statens fastighetsverk
Foto: Åke E:son Lindman, M.B.A.